قصه سرا

 

Blog

feed-image

چشم تو

In Blog |
10:09 AM - 18 September 2018 ( 1 Vote )  0  

کاش می‌دیدم چیست

آنچه از چشم تو تا عمق وجودم جاری است

قطار زندگی

In Blog | عاشقانه
4:28 AM - 17 October 2012 ( 4 Votes )  0  

قطارى به سوى خدا مى رفت ، مردم بسیارى سوار شدند اما وقتى به بهشت رسیدند همگى پیاده شدند

آنها فراموش کردند که مقصد خداوند بوده نه بهشت !

Read times

عجب جایی به داد من رسیدی

In Blog |
4:28 AM - 17 October 2012 ( 3 Votes )  0  

عجب جایی به داد من رسیدی

تا من دنیا رو زیباتر ببینم

تا من اونقدر بخوام زنده بمونم

باهات رویامو تا آخر ببینم

Link

TWeets

Flickr