هیچ کس زنده نیست… همه مرده اند…

عاشقانه
8:15 AM - 24 September 2018 ( 1 Vote )  0

دوستی میگفت خیلی سال پیش که دانشجو بودم

بعضی از اساتید عادت به حضور و غیابداشتند، تعدادی هم برای محکم کاری دوبار این کارو انجام می دادند، ابتدا و انتهای کلاس،طوری که مجبور باشی تمام ساعت را سر کلاس بشینی.  هم رشته ای داشتم کهشیفته ی یکی از دخترانهم دوره اش بود.  هر وقت این خانم سر کلاس حاضر بود و حتی اگر نصف کلاس غایب بودند، جناب مجنون میگفت: استاد!همه حاضرند! هیچ کس غایب نیست! و بالعکس، اگر تنها غایب کلاس این خانمبود و بس، جناب مجنون می گفت: استاد! امروزهمه غایبند و هیچ کس کلاس نیامده! دراواخر دوران تحصیلی با هم ازدواج کردند و دورادور می شنیدم که بسیار خوب و خوش هستند  و زندگی شرینی با هم دارند.


امروز خبر دار شدم که اگهی ترحیم بانو را با این مضمون چاپ کرده است:


هیچ کس زنده نیست
همه مرده اند

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید