حرف دلت رو بزن

عاشقانه
7:45 AM - 5 November 2012 ( 6 Votes )  0

پسری یه دختری رو خیلی دوست داشت که توی یه سی دی فروشی کار میکرد. 

اما به دخترک در مورد عشقش هیچی نگفت. هر روز به اون فروشگاه میرفت و یک سی دی می خرید فقط بخاطر صحبت کردن با اون بعد از یک ماه پسرک مرد وقتی دخترک به خونه اون رفت و ازش خبر گرفت مادرپسرک گفت که او مرده و اون رو به اتاق پسر برد دخترک دید که تمامی سی دی ها باز نشده

 دخترک گریه کرد و گریه کرد تا مرد

میدونی چرا گریه میکرد؟

 چون تمام نامه های عاشقانه اش رو توی جعبه سی دی میگذاشت و به پسرک میداد!

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید