ابلیس و ریسمان

پندآموز
7:46 AM - 5 November 2012 ( 6 Votes )  1

مردی کنار بیراهه ای ایستاده بود.

ابلیس را دید که با انواع طناب ها به دوش در گذراست.
کنجکاو شد و پرسید: ای ابلیس ، این طنابها برای چیست؟
جواب داد: برایاسارت آدمیزاد.طنابهای نازک برای افراد ضعیف النفس و سست ایمان ،طناب هایکلفت هم برای آنانی که دیر وسوسه می شوند.
سپس از کیسه ای طناب های پاره شده رابیرون ریخت و گفت:

اینها را هم انسان های باایمان که راضی به رضای خدایند واعتماد به نفس داشتند، پاره کرده اند و اسارت را نپذیرفتند.
مرد گفت طناب منکدام است ؟
ابلیس گفت : اگر کمکم کنی که این ریسمان های پاره را گرهزنم،
خطای تو را به حساب دیگران می گذارم ...
مرد قبول کرد .
ابلیس خندهکنان گفت :
عجب ، با این ریسمان های پاره هم می شود انسان هایی چون تو را بهبندگی گرفت...!

دیدگاه‌ها  

+1 #1 na4949 1392-09-16 09:31
بسیار زیبا بود ممنون دوست عزیز
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید