قصه سرا

 

ابدارچی شرکت ماکرو سافت

10:05 AM - 20 March 2014

مرد بیکاری برای آبدارچی گری در شرکت مایکروسافت تقاضای کار داد.

آرزو

7:57 AM - 22 December 2013

یک زوج در اوایل ۶۰ سالگی، در یک رستوران کوچیک رمانتیک سی و پنجمین سالگرد ازدواجشان را جشن گرفته بودن.

دخترک حاضر جواب

9:44 AM - 10 December 2013

یک روز یک دختر کوچک در آشپزخانه نشسته بود و به مادرش که داشت آشپزى مى‌کرد نگاه مى‌کرد.

کی بیشتر می فهمه!

7:47 AM - 5 November 2012

شخصی مادر پیرش را در زنبیلی می گذاشت و هرجا می رفت، همراه خودش میبرد

بوسه وسیلی

3:39 AM - 2 November 2012

ژنرال و ستوان جوان زیردستش سوار قطار شدند.

سیاستمدار

7:52 AM - 30 October 2012

کشیشى یک پسر نوجوان داشت و کم‌کم وقتش رسیده بود که فکرى در مورد شغل آینده‌اش بکند